Nyheder

29. oktober 1997

SVAR AF 29. OKTOBER 1997 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 208

Fra Ulla Tørnæs (V)

“Vil ministeren oplyse, om Martin Paldams konklusioner i bogen Ulandsbistand – altruismens politiske økonomi om, at ulandene selv vægter økonomisk vækst meget højt over de øvrige kriterier, giver Danida anledning til at genoverveje sit valg af sektorer i en retning, der er mere orienteret mod økonomisk vækst?”

S 208