Nyheder

28. maj 2004

SVAR AF 28. MAJ 2004 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 3937

Fra Jann Sjursen (KD)

“Vil ministeren redegøre for forskellen mellem budgettallene og regnskabstallene for finansloven 2003, redegøre for, hvorledes man vil sikre, at en ligende diskrepans ikke finder sted i fremtiden, og redegøre for, hvordan det tilsvarende forhold har set ud de foregående 5 år?”

S 3937