Nyheder

28. juni 2005

SVAR AF 28. JUNI 2005 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 1938

Fra Per Clausen (EL)

“Er udenrigsministeren på baggrund af de sager, der ridses op i 3F’s Fagbladet og artiklen »Danske svinebaroner vader i miljøsager« den 2. juni enig i, at IØ ikke bør give støtte til eller foretage investeringer i selskaber i udlandet sammen med personer, der gentagne gange har overtrådt miljølovgivninger, og at IØ fremover bør gennemgå forholdene hos ejerne af de selskaber, man går ind i med henblik på at undgå at komme i den situation, at man bliver allieret med svinebønder, der gentagne gange har overtrådt de danske miljøregler?”

Svar af 28. juni 2005 på §20 spørgsmål nr. S 1938 fra Per Clausen (EL)