Nyheder

27. marts 2006

SVAR AF 27. MARTS 2006 PÅ SPØRGSMÅL 39

Fra Steen Gade (SF)

“Kan ministeren bekræfte 3F’s oplysninger om, at IØ (Investeringsfonden for Østlandene) og IFU (Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene) kun råder over én miljørådgiver, jf. vedlagte artikel?”

39