Nyheder

27. marts 2006

SVAR AF 27. MARTS 2006 PÅ SPØRGSMÅL 38

Fra Steen Gade (SF)

“Hvor mange ressourcer anvender IØ-fonden (Investeringsfonden for Østlandene) og IFU (Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene) gennemsnitligt til at vurdere miljøforholdene og de miljømæssige konsekvenser af fondens projekter?”

38