Nyheder

27. februar 2006

SVAR AF 27. FEBRUAR 2006 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 2543

Fra Pernille Blach Hansen (S)

“Vil udenrigsministeren oplyse, på hvilke konkrete områder og hvornår IØ-fonden har stillet krav om, at landbrugsproduktion i Østeuropa skulle leve op til danske regler særligt på miljøområdet, dyrevelfærd og medicinregler?”

Svar af 27. februar 2006 på §20 spørgsmål nr. S 2543 fra Pernille Blach Hansen (S)