Nyheder

27. februar 2006

SVAR AF 27. FEBRUAR 2006 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 2545

Fra Pernille Blach Hansen (S)

“Vil udenrigsministeren forlange, at IØ-fonden ændrer sin investeringspolitik, så det fremover sikres, at støttemodtagere skal tilbagebetale statsstøtten, hvis de bryder eller har brudt danske miljø-, dyrevelfærds- og medicinregler?”

Svar af 27. februar 2006 på §20 spørgsmål nr. S 2545 fra Pernille Blach Hansen (S)