Nyheder

27. februar 2006

SVAR AF 27. FEBRUAR 2006 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 2542

Fra Pernille Blach Hansen (S)

“Mener udenrigsministeren, at det er holdbart, at IØ-Fonden skyder penge i projekter, der bl.a. benytter sig af rådgivere/dyrlæger, som har fået forbud mod at udskrive medicin i Danmark bl.a. på grund af over 2000 forhold om ulovlig medicin?”

Svar af 27. februar 2006 på §20 spørgsmål nr. S 2542 fra Pernille Blach Hansen (S)