Nyheder

26. juni 2006

SVAR AF 26. JUNI 2006 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 5542

Fra Bjarne Laustsen (S)

“Mener udenrigsministeren, at den sammensætning, som den midlertidige bestyrelse af Scancom har, har den uafhængighed, der skal til, når den skal undersøge sig selv?”

S 5542