Nyheder

26. juni 2006

SVAR AF 26. JUNI 2006 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 5540

Fra Bjarne Laustsen (S)

“Mener udenrigsministeren, at en offentlig fond som IFU bør investere i et selskab som Scancom, hvori der er konstateret betydelige skattemæssige og regnskabsmæssige uregelmæssige?”

S 5540