Nyheder

25. februar 2002

SVAR AF 25. FEBRUAR 2002 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 890

Fra Jan Trøjborg (S)

“Vil ministeren oplyse, om flytningen af Kirk Acustic’s produktion til udlandet giver ministeren anledning til at ændre reglerne om offentlige tilskud fra IFU og IØ, således at det så vidt muligt undgås, at bidrag udelukkende går til flytning af arbejdspladser og produktion?”

S 890