Nyheder

25. februar 2002

SVAR AF 25. FEBRUAR 2002 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 889

Fra Jan Trøjborg (S)

“Vil ministeren oplyse, om IFU’s administration og bestyrelse er bekendt med, at IFU støtten anvendes til lukning af Kirk Acoustics’ produktion i Danmark?”

S 889