Nyheder

25. februar 2002

SVAR AF 25. FEBRUAR 2002 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 888

Fra Jan Trøjborg (S)

“Vil ministeren oplyse, om det af ansøgningen fra Kirk Acoustics til IFU fremgår, at produktionen i Danmark helt eller delvist nedlægges?”

S 888