Nyheder

25. februar 2002

SVAR AF 25. FEBRUAR 2002 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 887

Fra Jan Trøjborg (S)

“Vil ministeren oplyse omfang og vilkår af IFU-støtte til Kirk Acoustics i Horsens i forbindelse med produktionens flytning til udlandet?”

S 887