Nyheder

24. juni 2005

SVAR AF 24. JUNI 2005 PÅ UDVALGSSPØRGSMÅL 99

“Kan ministeren i forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmål T-X den 11. maj 2005 bekræfte, at om oplysningerne i fagbladet 3F af den 11. maj 2005, om at der har været talrige naboklager over flere af Poldanors farme, og om at en mand fra Czarnowesy har anlagt en retssag mod Poldanor om erstatning for ødelagt helbred på grund af gylletågerne, er korrekte, og i benægtende fald vil ministeren så undersøge om oplysningerne er korrekte?”

Svar af 24. juni 2005 på udvalgsspørgsmål 99