Nyheder

24. juni 2005

SVAR AF 24. JUNI 2005 PÅ UDVALGSSPØRGSMÅL 98

“Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmål T-X den 11. maj 2005 oversende det talepapir, der lå til grund for ministerens besvarelse af spørgsmålet?”

Svar af 24. juni 2005 på udvalgsspørgsmål 98