Nyheder

24. juni 2005

SVAR AF 24. JUNI 2005 PÅ UDVALGSSPØRGSMÅL 102

“Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmål T-X den 11. maj 2005, spørge IØ-fonden om, hvad IØ-fonden anser for at være en acceptabel tidsramme for at bringe svineproduktion på svinefarme som Poldanor i overensstemmelse med polsk og dansk miljølovgivning, og hvad er ministerens holdning til en sådan tidsramme?”

Svar af 24. juni 2005 på udvalgsspørgsmål 102