Nyheder

24. juni 2005

SVAR AF 24. JUNI 2005 PÅ UDVALGSSPØRGSMÅL 101

“Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmål T-X den 11. maj 2005 oplyse, hvornår de sidste af Poldanors svinefarme blev overtaget, og hvornår svineproduktionen er gået i gang på svinefarmene?”

Svar af 24. juni 2005 på udvalgsspørgsmål 101