Nyheder

24. juni 2005

SVAR AF 24. JUNI 2005 PÅ UDVALGSSPØRGSMÅL 100

“Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmål T-X den 11. maj 2005 oplyse, hvorfor Carl Bros rapport om Poldanors overholdelse af miljøregler relateret til gyllehåndteringen på virksomhedens svineproduktioner ikke omfatter kontraktsproduktionen?”

Svar af 24. juni 2005 på udvalgsspørgsmål 100