Nyheder

23. maj 2005

SVAR AF 23. MAJ 2005 PÅ UDVALGSSPØRGSMÅL 104

“Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmål T-X den 11. maj 2005 oversende en redegørelse for gylleopbevaringsforholdene i projekter som IØ-fonden er involveret i i Østeuropa, Rusland og Ukraine?”

Svar af 23. maj 2005 på udvalgsspørgsmål 104