Nyheder

23. maj 2002

SVAR AF 23. MAJ 2002 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 2054

Fra Jeppe Kofod (S)

“Kan udenrigsministeren bekræfte, at såfremt det konstateres, at en dansk virksomhed, der modtager støtte/lån eller på anden måde har indgået en aftale med Eksportkreditfonden, Investeringsfonden for Vækstmarkeder, Industrialiseringsfonden for Udviklingslande og Investeringsfonden for Østlandene, bevidst har overtrådt skatte-, arbejdsmarkeds- eller miljølovgivning i projektlandet, så vil aftalen øjeblikkelig blive annulleret og finansieringen trukket tilbage?”

S 2054