Nyheder

23. maj 2002

SVAR AF 23. MAJ 2002 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 2053

Fra Jeppe Kofod (S)

“Henset til Danmarks støtte til OECD’s retninglinjer for multinationale virksomheder, hvordan er denne støtte reflekteret i de aftaler, som Eksportkreditfonden, Investeringsfonden for Vækstmarkeder, Industrialiseringsfonden for Udviklingslande og Investeringsfonden for Østlandene indgår med danske virksomheder, der finansierer projekter i udlandet?”

S 2053