Nyheder

22. juni 2006

SVAR AF 22. JUNI 2006 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 5254

Fra Per Clausen (EL)

“Vil udenrigsministeren redegøre for, hvilke metoder IØ-fonden og IFU fonden har brugt til at analysere kvaliteten af deres projekter i de netop udgivne årsrapporter?”

S 5254