Nyheder

21. december 2004

SVAR AF 21. DECEMBER 2004 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 1451

Fra Keld Albrechtsen (EL)

“Er ministeren enig i vurderingen i en rapport fra Carl Bro til IØ-fonden, at det på baggrund af erfaringstal fra Danmark, og da Poldanor råder over markerne i en radius af minimum 300 meter omkring farmene, kan konkluderes, at ammoniakdepositionen fra stalde og gyllelaguner ikke vil være væsentlig uden for virksomhedens arealer, og at lugtgenerne ikke vurderes at kunne være væsentlige?”

Svar af 21. december 2004 på §20 spørgsmål nr. S 1451 fra Keld Albrechtsen (EL)