Nyheder

20. november 1998

SVAR AF 20. NOVEMBER 1998 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 445

Fra Margrete Auken (SF)

“Vil ministeren oplyse, om Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene har en investeringspraksis som nævnt i Politiken den 10. november 1998, hvor man ikke tager hensyn til menneskerettigheder, når man planlægger sine investeringsprojekter, og om der er planer om fremover at inddrage menneskeretsaspektet i forhold til investeringer?”

S 445