Nyheder

18. maj 2006

SVAR AF 18. MAJ 2006 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 4657

Fra Bjarne Laustsen (S)

“Vil udenrigsministeren oplyse, om der er indgået lignende resultatkontrakter og bonusordninger som den i Nyhedsbrevet 3F omtalte og i bekræftende fald fremsende en oversigt over lignende bonusudbetalinger eller resultatkontrakter?”

S 4657