Nyheder

18. maj 2006

SVAR AF 18. MAJ 2006 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 4656

Fra Bjarne Laustsen (S)

“Vil udenrigsministeren, på baggrund af direktør Sven Riskærs løn inkl. pension for 2006 på kr. 1.451.000, fremsende en oversigt over lønniveauet for embedsmænd i lignende lønrammer så som f.eks. departementschefer, afdelingschefer, direktører for styrelser og andre offentlige virksomheder?”

S 4656