Nyheder

15. september 2005

SVAR AF 15. SEPTEMBER 2005 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 3342

Fra Bjarne Laustsen (S)

”Vil ministeren redegøre for, hvordan IFU kan tælle arbejdspladser med fra selskaber eller projekter, hvor IFU enten aldrig har givet tilsagn om at investere eller aldrig har gennemført den investering, som IFU på et tidspunkt har givet tilsagn om?”

S 3342