Nyheder

15. september 2005

SVAR AF 15. SEPTEMBER 2005 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 3341

Fra Bjarne Laustsen (S)

”Vil ministeren redegøre for, hvor mange arbejdspladser IFU gennem sine investeringer reelt har skabt, det vil sige konkret eksisterende arbejdspladser som følge af IFU’s investeringer.”

S 3341