Nyheder

15. september 2005

SVAR AF 15. SEPTEMBER 2005 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 3340

Fra Bjarne Laustsen (S)

”Vil ministeren oplyse, hvorvidt ministeriet efterprøver og foretager stikprøver af rigtigheden af oplysningerne i IFU’s årsrapporter, og vil ministeren fremlægge ministeriets egen efterprøvning?”

S 3340