Nyheder

15. september 2005

SVAR AF 15. SEPTEMBER 2005 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 3338

Fra Bjarne Laustsen (S)

”Vil ministeren kommentere IFU’s pressemeddelelse af 24. august 2005, hvori det bl.a. hedder: »Vi ser på anklagerne fra Fagbladet med dyb alvor og finder dem helt urimelige. Vi er naturligvis altid parate til at redegøre for resultatet af vores arbejde, men det er uacceptabelt at debatten foregår på baggrund af ringe research, grove fordrejninger og direkte usandheder, siger administrerende direktør Sven Riskær«?”

S 3338