Nyheder

15. september 2005

SVAR AF 15. SEPTEMBER 2005 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 3337

Fra Bjarne Laustsen (S)

”Mener ministeren, at IFU’s årsrapport lever op til begreberne om god regnskabsskik?”

S 3337