Nyheder

15. september 2005

SVAR AF 15. SEPTEMBER 2005 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 3336

Fra Bjarne Laustsen (S)

”Har ministeren kendt til de forhold, som en række artikler i Fagbladet 3F beskriver?”

S 3336