Nyheder

15. september 2005

SVAR AF 15. SEPTEMBER 2005 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 3335

Fra Bjarne Laustsen (S)

”Er ministeren enig med IFU’s bestyrelsesformand Johannes Poulsen i, at man ikke bør medregne arbejdspladser i projekter eller selskaber, hvor IFU ikke har investeret eller arbejdspladser i projekter eller selskaber, der er lukkede?”

S 3335