Nyheder

15. september 2005

SVAR AF 15. SEPTEMBER 2005 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 3334

Fra Bjarne Laustsen (S)

”Kan ministeren give en garanti for, at man fra næste årsrapport har ekstern revision af hele årsrapporten, det vil sige inklusive projektporteføljen og oplysninger om de projekter, som IFU har investeret i?”

S 3334