Nyheder

15. september 2005

SVAR AF 15. SEPTEMBER 2005 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 3332

Fra Bjarne Laustsen (S)

”Hvilke tilbagemeldinger har ministeren fået via ministeriets repræsentanter, og hvilke tilbagemeldinger har ministeren fået fra den øvrige IFU-bestyrelse vedrørende IFU’s årsrapport?”

S 3332