Nyheder

15. september 2005

SVAR AF 15. SEPTEMBER 2005 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 3331

Fra Bjarne Laustsen (S)

”Er ministeren enig i synspunkterne i de pressemeddelelser, som IFU har udsendt efter offentliggørelsen af artiklerne i Fagbladet 3F?”

S 3331