Nyheder

15. september 2005

SVAR AF 15. SEPTEMBER 2005 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 3330

Fra Bjarne Laustsen (S)

”Vil ministeren kommentere de vedlagte artikler, »Udviklingsfond på tynd is« m.fl., fra Fagbladet 3F, nr. 15, 26. august 2005?”

S 3330