Nyheder

13. juni 2005

SVAR AF 13. JUNI 2005 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 1889

Fra Bjarne Laustsen (S)

“Vil udenrigsministeren uddybe svaret på spørgsmål nr. S 1550 af 20. maj 2005, hvori det hedder, at »udover en beskæftigelseseffekt i værtslandene har aktiviteterne skabt beskæftigelse i Danmark. IFU og IØ har opgjort værdien af eksporten fra Danmark i forbindelse med projekterne til i alt ca. 20 mia. kr. Fondene oplyser, at dette svarer til ca. 40.000 danske årsværk«, og oplyse hvor værdien af eksporten fra Danmark til 20 mia. er kr. er dokumenteret?”

S 1889