Nyheder

13. juni 2005

SVAR AF 13. JUNI 2005 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 1922

Fra Bjarne Laustsen (S)

“Vil udenrigsministeren anlægge et skøn over, hvor stor importen af produkter vil være, efter at en dansk produktionsvirksomhed har ophørt sin fremstilling i Danmark og flyttet produktionen til lavtlønslande med eller uden IØ-støtte?”

Svar af 13. juni 2005 på §20 spørgsmål nr. S 1922 fra Bjarne Laustsen (S)