Nyheder

13. januar 2005

SVAR AF 13. JANUAR 2005 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 1469

“Vil udenrigsministeren kommentere IØ-fondens påstand om, at de danske regler for overdækning af gylletanke eller gyllelaguner først trådte i kraft i 2003 og ikke, som det fremgår af de danske bekendtgørelser på området, i 1986?”

Svar af 13. januar 2005 på §20 spørgsmål nr. S 1469 fra Kristen Touborg (SF)

(Miljøvurdering af Poldanors svinefarme i Polen, udarbejdet af Carl Bro)