Nyheder

13. januar 2005

SVAR AF 13. JANUAR 2005 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 1467

Fra Kristen Touborg (SF)

“Vil udenrigsministeren forklare, hvornår IØ-fonden vedtog, at de projekter som IØ-fonden er med til at finansiere, skulle følge reglerne i dansk miljølovgivning?”

Svar af 13. januar 2005 på §20 spørgsmål nr. S 1467 fra Kristen Touborg (SF)

(Miljøvurdering af Poldanors svinefarme i Polen, udarbejdet af Carl Bro)