Nyheder

13. januar 2005

SVAR AF 13. JANUAR 2005 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 1466

Fra Kristen Touborg (SF)

“Vil udenrigsministeren uddybe, hvorledes Carl Bro er i stand til på blot tre dage at konstatere, at afdampningen af ammoniak fra de fire gyllelaguner ikke har medført skader på miljøet, og har Carl Bro udført lufttestanalyser af ammoniakfordampningen, og i givet fald vil udenrigsministeren overbringe resultaterne af disse undersøgelser?”

Svar af 13. januar 2005 på §20 spørgsmål nr. S 1466 fra Kristen Touborg (SF)

(Miljøvurdering af Poldanors svinefarme i Polen, udarbejdet af Carl Bro)