Nyheder

13. januar 2005

SVAR AF 13. JANUAR 2005 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 1465

Fra Kristen Touborg (SF)

“Vil udenrigsministeren oplyse, om Carl Bro ved selvsyn har konstateret, at der forefindes tætsluttede bundmembraner i de omtalte gyllelaguner på de af Poldanors farme, som Fagbladet besøgte i starten af december?”

Svar af 13. januar 2005 på §20 spørgsmål nr. S 1465 fra Kristen Touborg (SF)

(Miljøvurdering af Poldanors svinefarme i Polen, udarbejdet af Carl Bro)