Nyheder

13. januar 2005

SVAR AF 13. JANUAR 2005 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 1464

Fra Kristen Touborg

“Vil udenrigsministeren fremsende samtlige miljø-årsrapporter om selskabet Poldanor, der har været forelagt bestyrelsen for IØ?”

Svar af 13. januar 2005 på §20 spørgsmål nr. S 1464 fra Kristen Touborg (SF)

(Miljøvurdering af Poldanors svinefarme i Polen, udarbejdet af Carl Bro)