Nyheder

13. januar 2005

SVAR AF 13. JANUAR 2005 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 1463

Fra Kristen Touborg (SF)

“Vil udenrigsministeren fremsende den af IØ-fondens delrapporter, der er udført af Carl Bro vedrørende den danske svinefarm Poldanor i Polen, samt redegøre for, hvordan Carl Bros medarbejdere fysisk har udført arbejdet, herunder om der er foretaget vandanalyseprøver af Poldanors vandborger, og i givet fald fra hvilke boringer, og hvad var det præcise resultat af disse vandprøver?”

Svar af 13. januar 2005 på §20 spørgsmål nr. S 1463 fra Kristen Touborg (SF)

(Miljøvurdering af Poldanors svinefarme i Polen, udarbejdet af Carl Bro)