Nyheder

11. august 2005

SVAR AF 11. AUGUST 2005 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 2508

Fra Per Clausen (EL)

“Mener udenrigsministeren – i forlængelse af sit svar på spørgsmål nr. S 1938 – at det er acceptabelt, at IØ-fonden ikke undersøger, om deres partnere har overtrådt miljølovgivningen, og at IØ-fonden i de tilfælde, hvor man tilfældigt bliver opmærksomme på sådanne overtrædelser, ikke vil afvise at indgå i partnerskab med sådanne personer eller virksomheder?”

Svar af 11. august 2005 på §20 spørgsmål nr. S 2508 fra Per Clausen (EL)