Nyheder

10. maj 2005

SVAR AF 10. MAJ 2005 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 890

Fra Kristen Touborg (SF)

“Hvornår vil ministeren kunne oplyse Folketinget om resultatet af den iværksatte undersøgelse af de skatteyderfinansierede fondes vilkår, arbejdsopgaver, budgetter og miljøindsats vedrørende svinefarme i Østeuropa?”

Svar af 10. maj 2005 på §20 spørgsmål nr. S 890 fra Kristen Touborg (SF)