Nyheder

24. maj 2006

SUPPLERENDE SVAR AF 24. MAJ 2006 PÅ §20 SPØRGSMÅL NR. S 4661

Fra Bjarne Laustsen (S)

“Vil udenrigsministeren oplyse, hvad direktør Sven Riskær vil modtage i fratrædelsesgodtgørelse?”

S 4661 supplerende

Se også S 4661