Nyheder

15. marts 2010

STORT POTENTIALE I KLIMA- OG ENERGIINVESTERINGER I UDVIKLINGSLANDE

Kombinationen af øget fokus på klima og høj vækst i udviklingslandene giver stort potentiale for klima- og energiinvesteringer. Men selvom danske virksomheder er på forkant med viden og teknologi, mangler de for alvor at få fodfæste på de nye markeder, hvor efterspørgslen forventes at stige mest. Nu er der hjælp at hente hos IFU.

Danske virksomheder, der arbejder inden for klima- og energiteknologi, har gode muligheder for at styrke deres forretning, hvis de retter fokus mod udviklingslande i Afrika og Asien. Det gælder også små og mellemstore virksomheder, som IFU – Investeringsfonden for udviklingslande – i stigende grad hjælper med at etablere sig på markeder langt fra Danmark.

Stor efterspørgsel på energiteknologi og udstyr
Mens væksten på de nære europæiske markeder kun er svagt stigende, er der i de kommende år udsigt til relativ høj vækst i mange udviklingslande. Det er også i disse lande, at efterspørgslen på energiteknologi og udstyr vil være størst de næste 25 år.

EU vurderer, at det samlede ekstraordinære finansieringsbehov for klimaindsatsen i udviklingslandene vil være på ikke mindre end 750 mia. kr. årligt fra 2020. Dertil kommer de normale løbende investeringer inden for energi og miljø, hvor behovet i udviklingslandene er stort som følge af en høj befolkningstilvækst samt det faktum, at store dele af befolkningen i dag ikke har adgang til energi og elektricitet.

Kæmpe uudnyttet markedspotentiale
– Danmark er langt fremme, både hvad angår viden, produkter og serviceydelser inden for en række klimateknologier, men har kun i mindre omfang udnyttet mulighederne på de nye markeder. Det gælder også inden for klimaprojekter som de såkaldte CDM og JI projekter, hvor kun relativt få danske virksomheder er med, forklarer Jacob Klingemann, Senior Investment Manager hos IFU.

Årsagerne kan være flere. Det kan for eksempel være manglende viden og erfaring med investering og etablering i udviklingslande, usikkerhed om markedspotentiale og nationale reguleringer samt manglende muligheder for finansiering.

Få gratis rådgivning gennem IFU
De seneste år har fonden styrket indsatsen inden for klima- og energiteknologiområdet. Gennem investeringsrådgivere i København, egne regionale kontorer i Kina, Indien, Sydafrika, Ghana og Kenya samt et bredt netværk af lokale rådgivere kan IFU således hjælpe virksomheder med at vurdere risici og muligheder på de respektive markeder.

IFU kan også deltage i forbindelse med etablering af egentlig produktion og salg i et udviklingsland, hvor virksomheden både får fordel af lavere produktionsomkostninger og en direkte adgang til et lokalt marked.

Endelig tilbyder IFU at dele risikoen med virksomheder via finansiering i form af aktiekapital eller lån.